Over Wereld Waterdag

De wereld verandert en dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor waterbeheer en sanitatie. Klimaatverandering, bevolkingsgroei en economische ontwikkelingen vragen om duurzame oplossingen om de wereld toekomstbestendig te maken. Het World Economic Forum stelde vorig jaar dat de watercrisis gezien wordt als het grootste risico voor mondiale ontwikkeling.

In 1993 hebben de Verenigde Naties 22 maart uitgeroepen tot Wereld Waterdag voor het creëren van bewustwording over de nationale en mondiale waterproblematiek. De VN omschrijft Wereld Waterdag als volgt. “A day to celebrate, a day to change, a day to prepare”. Elk lid van de VN heeft zich gecommitteerd om deze dag te benutten voor het creëren van bewustwording bij het brede publiek en sectorpartijen over de nationale en mondiale waterproblematiek door activiteiten te organiseren die passen binnen de nationale context. Jaarlijks heeft deze dag ander thema om een aspect van de wereldwaterproblematiek te belichten. In 2015 was het thema “Water and Sustainable Development”, in 2016 “Water & Jobs” en in 2017 is het thema “Water and Wastewater”.

Ook in Nederland wordt elk jaar een Wereld Waterdag georganiseerd. De organisatie van deze dag is in handen van Netherlands Water Partnership (NWP) en Aqua for All, samen met jaarlijks wisselende partners. Dit jaar wordt het Wereld Waterdag event samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Wereld Waternet georganiseerd. De organisatie wordt ondersteund door het programma Partners voor Water.