Save the date – 24 maart 2016

February 16, 2016

Wilt u meedenken over duurzame en toekomstbestendige oplossingen voor wereldwijde wateruitdagingen? Kom dan op donderdagmiddag 24 maart a.s. naar het Wereld Waterdag evenement in De Nieuwe Kerk in Den Haag. Noteer de datum alvast in uw agenda!

Water & Jobs
Het thema van Wereld Waterdag 2016 is ‘Water & Jobs’. Een uitdagend thema dat niet los te zien is van de nieuwe mondiale ontwikkelingsagenda met de ‘Sustainable Development Goals (SDGs)’. Water is een belangrijke randvoorwaarde voor economische ontwikkeling. Niet alleen vanuit het gezondheidsaspect bezien maar ook vanuit het aspect van voldoende human resources in de watersector, water als pijler voor duurzaam ondernemen en de uitvoering van de Decent Work agenda. Verschillende invalshoeken die vragen om duurzame oplossingen om de wereld toekomstbestendig te maken.

Programma
Het belooft een interactieve middag te worden; met volop mogelijkheden om te netwerken en met workshops verzorgd door de partners die dit jaar betrokken zijn bij Wereld Waterdag.

Partners
Om inhoud te geven aan Wereld Waterdag wordt dit jaar actief samengewerkt door verschillende partners: Gemeente Den Haag, Plan Nederland, Vitens-Evides International, Dutch Water Authorities, Empower People, SkillsTown, Arcadis, Wateropleidingen, Nationaal Water Traineeship, Young Expert Programme (YEP), Aqua for All en NWP.

We zien u graag op 24 maart!